Repartizarea studenților pe discipline opționale în semestrul 1, anul universitar 2020-2021