Admitere master iulie 2019 - rezultate

Candidaţii care au absolvit facultatea în altă ţară sunt declaraţi admişi sub rezerva recunoaşterii diplomei de către CNRED.

Deoarece este necesar un număr minim de studenţi pentru organizarea unei formaţii de studii, în cazul în care la unele mastere nu este atins numărul minim, TOTI candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie şi septembrie pot fi redistribuiţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcţie de opţiunile exprimate.

De asemenea, în cazul în care numărul de locuri finanţate de la buget va fi suplimentat, candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor putea trece pe locuri finanţate de la buget, în funcţie de mediile de admitere şi de opţiunile exprimate.