Curs MSD1105O3+MSD2103O2

Disciplina: Sisteme de Operare Distribuite


Despre curs

Obiective:
1. Înţelegerea conceptelor fundamentale legate de sistemele de calcul distribuite.
2. Familiarizarea cu modelele și tehnicile utilizate în proiectarea sistemelor de operare distribuite.
3. Cunoașterea algoritmilor folosiți de un sistem de operare distribuit pentru administrarea resurselor.

Bibliografie obligatorie:

Tematica cursurilor:


Despre seminar/laborator

Obiective:
Partea practică a acestei discipline este orientată pe însușirea tehnicilor de programare de sistem necesare pentru dezvoltarea de aplicații soft care să utilizeze serviciile oferite de un sistem de operare distribuit.

Bibliografie:

Tematica laboratoarelor:


Despre modalitatea de examinare


Informații suplimentare, pentru studenții înscriși la această disciplină -- a se vedea aici (acces restricționat).

Orarul disciplinei

Fișa disciplinei