Curs CS3106O3

Disciplina: Capitole Speciale de Sisteme de Operare


Despre curs

Obiective:
Acest curs oferă o aprofundare a mecanismelor de bază din sistemele de operare și se concentrează pe topici avansate despre modulele nucleului sistemului de operare Windows. Conceptele sunt prezentate pe baza curiculei dezvoltate de Microsoft Windows Academic Program, structurată în conformitate cu ACM/IEEE Operating System Body of Knowledge.

Bibliografie obligatorie:

 • Cartea "Windows Internals", ediția a 7-a, autori Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark Russinovich și David Solomon, editura Microsoft Press, 2017+2021.
 • Tematica cursurilor:


  Despre seminar/laborator

  Obiective:
  Partea practică a acestei discipline este orientată pe însușirea tehnicilor de programare de sistem folosind API-ul sistemului de operare Windows.

  Bibliografie:

 • Documentația oficială Microsoft
 • Tematica laboratoarelor:


  Despre modalitatea de examinare


  Informații suplimentare, pentru studenții înscriși la acest opțional -- a se vedea aici (acces restricționat).

  Orarul disciplinei

  Fișa disciplinei