Etapele Stagii pe Bune 2023

Studenţii aplica la stagiile prezentate pe situl www.stagiipebune.ro.

    Perioada : 13 Martie - 30 Aprilie

  • Studenţii pot aplica in mod continuu la stagii din momentul in care ofertele de stagiu apar pe site.

  • Companiile incep activitaţile de selecţie.

Companiile işi selectează stagiarii.

    Perioada : 20 Martie - 20 Mai

  • Selecţia se poate face pe măsura ce studenţii aplică la stagii.

Rezultatele finale sunt centralizate

    Perioada : 20 Mai - 4 Iunie

  • Perioada de recrutare se incheie.

  • Companiile anunţă facultatea asupra studenţilor selectaţi. Pentru fiecare student se va completa un contract de stagii care va fi adus la secretariatul facultaţii in 3 exemplare.

  • Observaţie: Pentru fiecare student în anul 1 sau 2 de licență, sau anul 1 de master, se va semna un contract de stagii furnizat de facultate. Pentru cei care finalizează studiile în 2023 (anul 3 licență, respectiv anul 2 master), se pot semna contracte de stagii doar până în momentul în care îşi finalizează studiile (~25 Iunie 2023), deoarece, până în acest moment, ei au statutul de studenţi.

Mai multe informatii legate de semnarea contractelor se gasesc aici.

Desfăşurarea stagiilor

    Perioada : 3 Iulie - 1 Octombrie

  • Stagiarii desfăşoară stagiile la care au fost admişi în cadrul companiilor.

  • Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 3 luni.

Evaluarea programului

    Perioada : 1 Octombrie - 1 Noiembrie

  • După încheierea stagiilor, membrii echipei "Stagii pe Bune" participă la discuţii cu reprezentanţii companiilor pentru a evalua efectele programului.