Informații pentru studenți


Calitatea sistemelor software, master ISS + OC, anul 1

NOU: Rezultatele la examenul de restanță/mărire (27 iunie 2022) au fost publicate pe canalul Discord al disciplinei.

Fișa disciplinei


Sisteme embedded, licență anul 2

NOU: Rezultatele la examenul de restanță/mărire (27 iunie 2022) au fost publicate pe canalul Discord al disciplinei.

Fișa disciplinei


Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare, licență anul 1
Computer architecture and operating systems, 1st year

Fișa disciplinei / Course description

Rezultatele la examenul de restanță/mărire (18 februarie) sunt disponibile pe serverul Discord al disciplinei, categoriile corespunzătoare seriilor de curs (SERIES A, SERIES B, SERIES E).
The results of the outstanding exam (February 18) are available on the Discord server of this discipline, on the categories corresponding to the course series (SERIES A, SERIES B, SERIES E), channels called announcements.

Rezultatele la testul practic din data de 2 februarie, precum și situația prezențelor la laborator în a doua jumătate a semestrului, sunt disponibile pe serverul Discord al disciplinei, categoriile corespunzătoare seriilor de curs (SERIES A, SERIES B, SERIES E).
The results of the practical test on February 2 and the situation of laboratory attendance during the second half of the semester are available on the Discord server of this discipline, on the categories corresponding to the course series (SERIES A, SERIES B, SERIES E), channels called announcements.

Rezultatele la testul scris din data de 17 noiembrie sunt disponibile pe serverul Discord al disciplinei, categoriile corespunzătoare seriilor de curs (SERIES A, SERIES B, SERIES E).