Mobilități Erasmus+ de practică 2021-2022

Mobilitățile Erasmus+ de practică pot avea loc în cursul verii 2022. Se recomandă atenție la criteriile de eligibilitate.

La Facultatea de Informatică se pot depune candidaturi cu condiția identificării de către candidat a unui partener la care să-și desfășoare stagiul. Un asemenea partener poate fi altă universitate, companie, organizație/ONG etc. Candidatura este condiționată de obținerea unei invitații sau a unui document de acceptare din partea partenerului respectiv pentru desfășurarea stagiului. Studenții interesați pot de asemenea contacta coordonatorul Erasmus+ al facultății pentru a afla diferite oferte de stagii de practică, primite prin intermediul Serviciului Relații Internaționale al universității.

Studenții care au beneficiat deja de o mobilitate pot candida din nou, în anumite condiții (a se vedea anunțul privind selecția).

Documente privind mobilitățile:

Nu există un interval special dedicat selecției pentru mobilități de practică. Selecțiile se pot organiza pe măsură ce sunt depuse candidaturi.

Pentru a oferi studenților posibilități suplimentare de informare, se va organiza o întâlnire în acest sens în data de 17 martie 2022, ora 11:00, în Sala de consiliu a Facultăţii de Informatică (corp C, etaj 1). Este posibil ca în viitor să mai fie organizate și alte întâlniri de informare, inclusiv la cererea studenților interesați.


Orice eventuale modificări în desfășurarea procesului de selecție vor fi anunțate prin intermediul acestei pagini, deci se recomandă celor interesați consultarea sa periodică.

Coordonator Erasmus+,
Lect. dr. Vlad Rădulescu