Mobilități Erasmus+ de studiu de lungă durată 2023-2024, semestrul 2


Rezultate selecție - 24 octombrie 2023


Un candidat poate concura pentru mai multe mobilități, dar poate fi selecționat pentru o singură mobilitate. În acest caz, ordinea preferințelor candidatului în ceea ce privește partenerii propuși trebuie precizată explicit în scrisoarea de motivație, iar planurile de studiu și atestatele de limbă trebuie depuse pentru fiecare partener.

Studenții care au beneficiat deja de o mobilitate pot candida din nou, în anumite condiții (a se vedea anunțul privind selecția).

Documente privind mobilitățile:

Pentru a oferi studenților posibilități suplimentare de informare, se va organiza o întâlnire în acest sens (a se vedea mai jos), la care vor participa și reprezentanți ai Biroului Erasmus al universității. La întâlnire sunt invitați să participe și studenții interesați de alte tipuri de mobilități (de exemplu de practică).

Date importante (mai multe detalii se găsesc în anunțul oficial):


Orice eventuale modificări în desfășurarea procesului de selecție vor fi anunțate prin intermediul acestei pagini, deci se recomandă celor interesați consultarea sa periodică. De asemenea, pot apărea schimbări și în ceea ce privește acordurile bilaterale care permit efectuarea de mobilități, deci consultați în mod periodic și lista partenerilor.

Coordonator Erasmus+,
Lect. dr. Vlad Rădulescu