Mobilitati Erasmus+ de predare ale cadrelor didactice in cadrul Programului Erasmus+ cu tarile programului KA103 (UE) pentru anul universitar 2018-2019


In anul universitar 2018-2019, Facultatea de Informatica are alocate 2 locuri pentru mobilitati Erasmus+ de predare ale cadrelor didactice in cadrul Programului Erasmus+ cu tarile programului KA103 (tarile UE).

Documente privind mobilitatile:

Date importante:

Coordonator Erasmus,
Lect. dr. Vlad Radulescu