Mobilități studențești de studiu și practică în cadrul Programului Erasmus+ cu țările programului KA107 (non-UE)


Documente privind mobilitățile:

Detalii suplimentare se pot găsi în pagina dedicată a Serviciului Relații Internaționale.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe data de 28 februarie 2022. Dosarele vor fi depuse la coordonatorul Erasmus al facultății.

Deoarece nu există un număr de locuri specific alocat fiecărei facultăți, decizia finală privind selecția candidaților va fi luată de către Comisia de Validare de la nivelul universității și va fi comunicată până cel mai tîrziu pe data de 20 martie 2022.

Coordonator Erasmus,
Lect. dr. Vlad Rădulescu