Admitere master iulie 2021 - rezultate după prima refacere a listelor

  Afișat: 02.08.2021, ora 17:00.

  Actualizat: 03.08.2021, ora 10:30. După soluționarea cererilor de trecere pe locuri cu taxă, au fost actualizate listele : LCB, LCT, SIT, OCT

Candidaţii care iniţial fuseseră declaraţi respinşi, iar în urma refacerii listelor din data de 02 august 2021 au trecut pe o listă de candidaţi admişi, au obligația de a-și confirma locul în perioada 2-13 august 2021. În cazul în care un asemenea candidat speră ca după următoarea refacere a listelor să se regăsească pe altă listă, aceasta nu va fi posibil decât dacă şi-a confirmat locul actual. Neconfirmarea locului de către un candidat declarat admis atrage după sine respingerea definitivă a candidatului respectiv.

Candidaţii care au fost declaraţi admişi încă de la afişarea iniţială a listelor şi şi-au confirmat deja locul nu trebuie să repete procesul de confirmare, chiar dacă în urma refacerii listelor au trecut pe altă listă de candidaţi admişi.

Program confirmare: orele 9-14 (doar în zilele lucrătoare), corp C, hol parter.