Olariu St. Emanuel Florentin

Departamentul de Informatica

 Facultatea de Informatica
Universitatea "Al. Ioan Cuza"

Iasi, 700483, Str. G-ral Berthelot, 16, sala C212, tel. 0232/201546, fax 0232/201490

Orar

Subiecte de licenta pentru sesiunea iulie 2020(21)


Anul scolar 2019-2020, semestrul II

Probabilitati si statistica, anul I