Facultatea de Informatica IasiUniversitatea A.I.Cuza

Home Page Coordonates About Me Useful links What I teach

in Romanian

LOGICA

Cod
: CS1103   Semestrul : 1   Credite : 6   Tip : obligatoriu

Titulari: Cristian Masalagiu, Ștefan Ciobâcă
Asistenţi: Ore/sapt:
 • Curs: 2
 • Seminar: 2
Structura semestrului: conform notelor de curs și sitului facultăţii

Evaluare

Nota finală se obţine în urma acumulării unui număr de puncte (maxim 100, plus 10 puncte bonus) şi în urma aplicării unui algoritm de tip Gauss, pe întregul an de studii (conform Regulamentului în vigoare, disponibil pe pagina Facultăţii).

Cele 100 de puncte se pot obţine în urma activităţii din timpul semestrului:
 • 10 p prezenţa la seminarii
 • 90 p (maxim) pentru lucrările (2) de verificare a cunoştinţelor de la mijlocul și finalul semestrului (45 + 45); se pot obține cele (maxim) 10 p bonus pentru activitate deosebită efectuată în cadrul seminariilor.
Promovarea este asigurată de un punctaj minim total de 45 p.

ATENŢIE!

Studenţii din anii mai mari care nu au promovat se supun acestui regulament, nu celui care a fost în vigoare în anii anteriori. Punctele acumulate în anii precedenţi se anulează.

La reexaminări (restanţe + măriri) se pot reface doar lucrările de verificare a cunoștințelor.

Punctajele studenţilor vor fi contabilizate doar la grupa la care au fost repartizaţi. Punctele acumulate la profesori diferiţi nu se cumulează!


Descriere şi obiective

Acest curs are drept scop principal însuşirea de către studenţi a conceptelor şi rezultatelor de bază privind utilizarea LOGICII în INFORMATICĂ. In timp, LOGICA s-a transformat dintr-o disciplină pur teoretică într-una cu deosebite aplicații practice. Aria de aplicabilitate se întinde de la conceperea porturilor de bază în proiectarea cip-urilor la specificarea și verificarea comportarii mecanismelor reale complexe (sistemele de dirijare a rachetelor, modelarea sistemelor biologice, robotică, etc.). Demonstratoarele automate, robotii de orice natura (soft, hard, mecanici), limbajele de programare specifice, reprezintă doar câteva dintre consecințele utilizarii LOGICII în scopuri pur practice. Atuurile utilizarii acestui "limbaj virtual" (și nu numai) îl constituie atât simplitatea construcțiilor (posibil chiar apropiate de limbajul natural) cât și fundamentarea teoretică precisă (prin care se evită numeroase greșeli de interpretare și implementare).


Capitolele tematice (primele 7 cursuri)
 1. Logica și Informatica (problem solving, definiții structurale, introducere în logica propozițională).
 2. Sintaxa și semantica formală pentru logica propoziţională (LP).
 3. Problema satisfiabilității pentru LP (notată SAT) și Algoritmul Davis-Putnam-Logemann-Loveland.
 4. Alternative sintactice pentru rezolvarea SAT: rezoluție și programare logică.
 5. Complemente de sintaxă și semantică: algebre Boole și diagrame de decizie binare (ordonate) - notate (O)BDD.
 6. Teorii logice și Sisteme deductive pentru LP.
 7. Deducția naturală și demonstrarea automată.

Cursuri anterioare necesare

Nici unul, dar este un avantaj pentru cei care au urmat/ n-au uitat cursul de "Logică" în liceu (clasa a IX-a).


Cursuri ulterioare

Acestea sunt doar opţionale, destinate studenţilor care după primul an doresc să aprofundeze subiectele menţionate. De exemplu:
Logici de încredere pentru sisteme de securitate (la Master Securitatea Informaţiei)

.
Bibliografie de bază (nu este obligatorie)

Cuprins
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Anexa 1
Bibliografie
Caiet de lucru
Concentrare
Exerciții propuse
Invață singur altfel
H/ R
Informații suplimentare pentru fiecare curs
Slide-uri curs, partea 1
Informații despre teoria axiomatică a multimilor

Majoritatea resurselor pot fi descărcate numai din laboratoarele Facultăţii de Informatică. Accesați regulat și pagina lui Ștefan Ciobâcă.

Fișa cu exerciții
Exerciții suplimentare
Aplicații cu formule
Rezolvări exerciții


Bibliografia selectivă este ca în curs. Link-urile reale le găsiți mai sus.

Masalagiu, C. - Fundamentele logice ale Informaticii , Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași, 2004, ISBN 973-703-015-X.
Cazacu, C., Slabu, V. - Logica matematica , Editura Stefan Lupascu, Iasi, 1999, ISBN 973-99044-0-8.
Huth, M., Ryan, M. - Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, England, 2000, ISBN 0-521-65200-6
http://onelook.com/
http://www.cs.umb.edu/
http://www.earlham.edu/~peters/courses/logsys/glossary.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic
http://en.wikibooks.org/wiki/Logic_for_Computer_Scientists

Designed by Adrian Mironescu