Facultatea de Informatica IasiUniversitatea A.I.Cuza

Home Page Coordonates About Me Useful links What I teach

in Romanian

Didactica Predării Informaticii

Cod
: NU ESTE
Semestrul : 4   Conform Planului de învățământ al DPPD, Didactica specializării
Credite : 5 Tip : Obligatoriu
Titular: Cristian Masalagiu
Asistent: Colaborator Prof. Liceu Mirela Tibu
Ore/sapt:
Curs: 2 , Seminar/Laborator: 2
Evaluare
:
 • Conform Fișei oficiale


Obiective și capacități care trebuie atinse (vezi și Fișa oficială)

 1. Formarea competențelor didactice specifice profesorilor de nivelul învăţământului preuniversitar.
 2. Utilizarea corectă, în comunicarea profesională, a noţiunilor, conceptelor și principiilor specifice didacticii Informaticii.
 3. Identificarea activităților de învăţare ale unei lecții, în conformitate cu finalităţile disciplinei noastre.
 4. Identificarea metodelor adecvate obiectivelor și specificului activiăţilor de învăţare.
 5. Evaluarea activității didactice și a rezultatelor școlare.
Tematica generală (vezi și Fișa oficială; aici amintim doar câteva teme esenţiale)
 1. Curriculum-ul școlar pentru Informatică.
 2. Proiectarea activității didactice pentru Informatică.
 3. Modele de structurare a unei lecții de Informatică.
 4. Metode de predare-învățare a Informaticii.
 5. Strategii didactice.
 6. Interdisciplinaritatea asigurată prin intermediul lecțiilor de Informatică.
 7. Evaluarea rezultatelor elevilor la Informatică.
Tematică (vezi și Fișa oficială)
Tematica concretă a fiecărui seminar/laborator în parte va fi fixată, sperăm, la prima întâlnire. Ne vom ocupa, în principiu, să propunem exemplificări pentru exemplele propuse în cursurile deja predate, să sugerăm noi teme la care să vă gândiţi (şi acasă), precum şi proiecte de durată mai îndelungată (concretizate prin, să zicem, referate). Vom folosi metodele clasice de predare-învățare (Expunerea sistematică a cunostintelor, Conversaţia, Problematizarea şi învăţarea prin descoperire, Modelarea etc.). Cursurile şi seminariile vor fi predate/organizate on-line folosind Zoom şi Discord (detalii pe e-mail).

Cursuri anterioare benefic a fi fost făcute:
 • Este utilă - pentru exemplificările necesare - orice disciplină de specialitate făcută anterior.
 • Psihologia educaţiei.
 • Pedagogie I.
 • Pedagogie II.

Bibliografie principală recomandată și link-uri INTERNET
 1. C. Crețu - Curriculum diferențiat și personalizat, Editura Polirom, Iași, 1998
 2. C. Cucoș - Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008
 3. C. Cucoș - Pedagogie, ed. a doua, Ed. Polirom, Iași, 2008
 4. I. A. Dumitru - Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editura de Vest, Timișoara, 2000
 5. C. Masalagiu, I.Asiminoaei - Didactica predării Informaticii, Polirom, Iași, 2004
 6. C. Masalagiu C., I. Asiminoaei, M. Tibu - Didactica predării Informaticii, Polirom, Iași, 2016
 7. C. Ionescu - Metodica predării Informaticii, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, 1998
 8. Fișa oficială
 9. George Polya - Problem Solving
 10. Curs Didactica Predării Informaticii
 11. Repere metodologice INFO liceu
 12. Repere metodologice INFO și TIC gimnaziu
 13. Cartea Polirom
 14. Cubul Rubik și Teoria grupurilor
 15. Cubul Rubik și Teoria automatelor
Modalităţi de evaluare (cerinţele sunt conform Fișei oficiale)
 • Prezenţa este necesară și va fi cumva contabilizată.
 • Nota finală se va obține făcând media dintre nota la examen și nota rezultată din aprecierea unor proiecte/referate alese/finalizate și prezentate pe Zoom (alte detalii pe e-mail sau în pagină).
Ultime anunțuri
 • Alegeţi-vă una dintre cele două grupe posibile, conform orarului.

Designed by Adrian Mironescu