Absolvire 2019-2020 - Sesiunea Februarie, examenul de finalizare a studiilor de licență

Informatică

Pentru Disertație, urmați acest link


Programare Comisii, ulterior rezultate: aici si aici.


Înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor de licență

Consultați, de asemenea, următoarele documente:

Dosarul de înscriere

Va conține următoarele acte pentru susținerea licenței:

Condiții de înscriere

Susținerea examenului :13 Februarie 2020

Intrarea în examen se face pe baza cărții de identitate.

Studenții trebuie să fie prezenți cu 30 de minute înaintea orei stabilite pentru prezentare și examinare. Timpul alocat unui student pentru examenul de licență este de 40 de minute, dintre care 20 de minute pentru pregătirea răspunsurilor și 20 de minute pentru prezentare și examinare.

Pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale, fiecare student va menționa în formularul online de înscriere patru discipline conexe subiectului lucrării de licență, dintre cele obligatorii ale planului de învățământ, comisia urmând a alege două dintre acestea.

Subiectele vor fi trase la sorți de către student, dintre cele aparținând disciplinelor respective, la intrarea în sala de examinare.

In funcție de sală, proiectoarele au intrări video VGA sau HDMI. Asigurați-vă că aveți port-uri video/adaptoare corecte.

Materii obligatorii pentru licență

Algoritmica Grafurilor

Arhitectura Calculatoarelor și Sisteme de Operare

Baze de Date

Calcul Numeric

Fundamentele Algebrice ale Informaticii

Grafică pe Calculator

Ingineria Programării

Inteligența Artificială

Invățare Automată

Limbaje Formale, Automate și Compilatoare

Logică pentru Informatică

Probabilități și Statistică

Programare Avansată

Programare Orientată-Obiect

Proiectarea Algoritmilor

Rețele de Calculatoare

Securitatea Informației

Sisteme de Operare

Structuri de Date

Tehnologii Web


© 2006-2020 FII | despre site