Proiect finanțat prin Programul național de cercetare-dezvoltare - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare – Cecuri de inovare

SCOP: Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.

FOReGASt

Sistem integrat de analiză și prognoză a consumului pentru distribuitorii IMM de gaze naturale

Beneficiar: AZZA DDC SRL

Furnizor de servicii: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAȘI

Perioada de implementare: 25.07.2017 – 31.12.2017