Laborator 11


1. Se da pseudocodul de mai jos pentru o coada lock-based in varianta nelimitata. Este necesar ca verificarea pentru coada nevida din metoda deq() sa fie neaparat plasata in sectiunea protejata prin lock sau ar putea fi plasata si in afara sectiunii protejate prin lock? Argumentati. (2 puncte)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
public class UnboundedQueue<T> {
 ReentrantLock enqLock, deqLock;
 Node head, tail;


 public void enq (T value) {
	enqLock.lock();
	try {
		Node newNode = new Node(value);
		tail.next = newNode;
		tail = newNode;
	} finally {
		enqLock.unlock();
	}
 }

 public T deq() throws Exception {
	T result; 
	deqLock.lock();
	try {
		if (head.next == null) {
			System.out.println("queue empty");
			throw new Exception();
		}
		result = head.next.value;
		head = head.next;
	} finally { 
		deqLock.unlock();
	}
	return result;
 }

 public UnboundedQueue() {
  head = new Node(null);
  tail = head;
  enqLock = new ReentrantLock();
  deqLock = new ReentrantLock();
 } 

 protected class Node {
	public T value;
	public Node next;
	public Node (T value) {
		this.value = value;
		next = null;
 }
}

2. Urmatorul pseudocod corespunde modificarilor necesare pentru algoritmul de coada nelimitata lock-free. In acest caz Node are o diferenta fata de cazul precedent pentru legatura la nodul urmator. Pentru ca algoritmul se bazeaza pe operatia CAS din Java tipul utilizat in modificarea head si tail trebuie sa fie AtomicReference<Node>.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
class Node {
	public T value;
	public AtomicReference<Node> next;
	public Node (T value) {
		this.value = value;
		next = new AtomicReference<Node>(null);
	}
}

public void enq (T value) {
 Node newNode = new Node(value);
 while (true) {
  Node last = tail.get();					//se obtine legatura la next din tail
  Node next = last.next.get();				//pentru a adauga urmatorul nod

  if (last == tail.get()) {					//se reverifica daca tail s-a modificat intre timp 
								//si in caz ca da se reincearca	
			
	if (next == null) {					//se verifica daca legatura la next obtinuta din tail
								//inca refera null pentru ca un alt thread e posibil
								//sa fi pornit o alta adaugare 

		if (last.next.compareAndSet(next,node)) {	//se incearca aici adaugarea la tail verificand
								//in acelasi timp daca legatura la next link este inca 
								//null la momentul adaugarii

			tail.compareAndSet(last,node);		//aici se incearca sa avansam pozitia tail in coada de 
			return;					//unde era catre nodul adaugat
								//in cazul in care comparatia cu pozitia tail esueaza
								//inseamna ca un alt thread a facut o modificare a tail 
								//(in partea else de mai jos)
										
		}

	} else {
			tail.compareAndSet(last,next);		//in cazul cand next nu a fost null inseamna ca: 				
								//1. un alt thread a inceput adaugarea inainte de cel 
								//curent si nu a reusit inca sa schimbe pozitia tail 
								//asa incat va fi ajutat sa termine aceasta modificare 
								//incercand mutarea in pozitia next folosind CAS, dupa
								//care adaugarea se va incerca la iteratia urmatoare						
								//2. tail nu se mai afla unde era - un alt thread 
								//a inceput o adaugare pe care deja a incheiat-o si 
								//a mutat tail; in acest caz operatia CAS esueaza 
								//si se va reincerca adaugarea
	}
  }
 }
}

public T deq() throws Exception {
 while (true) {
  Node first = head.get();
  Node last = tail.get();
  Node next = first.next.get();				//se obtine next din head pentru a extrage valoarea
  if (first == head.get()) {					//se asigura ca head nu a fost schimbat intre timp; 
								//in caz ca da se incearca din nou in alta iteratie 
				
	if (first == last) {					//se verifica daca head si tail au aceeasi valoare, 
								//ceea ce inseamna ca structura de coada este vida
		if (next == null) {				 	
			System.out.println("queue empty");
			throw new Exception();
		}
		tail.compareAndSet(last, next);			//daca next nu este null in acest caz (coada vida)
								//inseamna ca dupa ce head a fost extras in first 
								//alt thread a facut de asemenea acest lucru si 
								//coada a fost schimbata, deci se va reincerca in 
								//alta iteratie, dar mai intai se ajuta setarea tail
								//la pozitia corecta similar situatiei enq
									
	} else {
		T value = next.value;				//in cazul in care coada nu pare vida se pregateste 				
		if (head.compareAndSet(first,next)) {		//returul valorii dar inainte de a returna se incearca 					
			return value;				//un update la head pentru a elimina primul nod;
								//daca head a fost schimbat de un alt thread si CAS 
		}						//esueaza inseamna ca valoarea de retur nu e 
								//corecta si se incearca din nou (o noua iteratie)				
	}
  }
 }
}

Implementati cei doi algoritmi lock-based si lock-free. Realizati o evaluare comparativa a celor doua variante de cozi nelimitate. Executati experimente in care sa masurati timpul de executie cu 4 si 8 thread-uri, jumatate din acestea executand operatii de adaugare, respectiv jumatate operatii de eliminare elemente din coada. Fiecare thread va incerca sa adauge, respectiv sa elimine 100000 de elemente generate random in intervalul 1-100. Retineti rezultatele intr-o statistica ce va include ca informatii numarul de threaduri, tipul de coada si timpul de executie pentru fiecare experiment. (2 puncte)

Bonus points: Se acorda 1 punct bonus pentru prima prezentare completa a fiecarui exercitiu.
Termen rezolvare: end-of-lab-time minus 15 minute.

© 2022 Emanuel Onica. Parts of design by W3Layouts