Informatii evaluare

Evaluare - precizari generale

In contextul pandemiei si a posibilelor variatii in modalitatea de desfasurare a activitatii didactice, anumite modificari pot sa apara in conditiile de evaluare anuntate initial. Se recomanda consultarea frecventa a acestei pagini pentru observarea eventualelor modificari.

Punctajul pentru stabilirea notei finale este compus din 40 de puncte componenta evaluare curs (C) si 60 de puncte componenta evaluare laborator (L) formand impreuna un punctaj final de 100 de puncte (F).
Cerinta minima de promovare este de a obtine minim 45 de puncte din punctajul final (F), dintre care minim 15 de puncte din componenta de laborator (L) de evaluare pe parcursul semestrului.

Evaluare - curs (C)

Evaluarea notiunilor predate la curs se va face prin intermediul unui test scris sustinut in sesiune, care va conta ca 40 de puncte din punctajul final (F).
Participarea la testul scris este conditionata de obtinerea punctajului minim de promovare pentru componenta laborator.
Testul va fi sustinut in regim open book. Va fi permisa utilizarea de materiale informative tiparite si a laptopului.
Detalii despre modalitatea de desfasurare a testului vor fi stabilite in apropierea perioadei de sesiune.

Evaluare - laborator (L)

Punctajul acordat in cadrul laboratorului va fi format din urmatoarele componente:

  • O tema de laborator - notata cu maxim 30 de puncte
    Tema va fi anuntata in saptamana 5 sau 6 a semestrului, evaluarea urmand a fi stabilita in saptamana 8.
    Tema va putea fi rezolvata pe echipe de studenti. Dimensiunea maxima echipei va fi anuntata impreuna cu tema.
  • Activitatea in cadrul laboratorului - maxim 30 de puncte + o bonificatie de pana la 10 puncte
    Majoritatea laboratoarelor vor include o serie de exercitii propuse pentru rezolvare in cadrul laboratorului respectiv cu un punctaj asociat.
    Studentii din cadrul unei grupe ce vor reusi primii sa rezolve respectivele exercitii vor primi un punctaj de bonus (+1p per exercitiu) la punctajul final in cadrul componentei de laborator. Totalul bonusurilor acordate in acest mod nu poate depasi 10 puncte.

Singura componenta dintre cele de mai sus ce se poate sustine si in sesiunea de restante va fi testul scris (componenta C - 40 de puncte).
Obtinerea a 15 de puncte din componenta L este obligatorie pentru promovare din activitatea desfasurata pe parcursul semestrului.

Orice modificari vor fi anuntate in timp util in cadrul acestei pagini.

© 2023 Emanuel Onica. Parts of design by W3Layouts