Dan Cristea
Teaching

Lucrări de licență

Lucrările de diplomă pe care le conduc sunt asignate cu predilecţie domeniilor inteligentei artificiale si prelucrarii limbajului natural.

  • Sesiunea 2016: aici.


Cursuri Informatică zi


Cursuri la Masteratul de Lingvistică Computaţională

    Introducere in Lingvistica Computaţională

      Cursul expune problematica esențială a domeniului Lingvisticii Computaționale, precum și teorii și metode de prelucrare a limbajului natural. Se trec în revistă nivelurile de prelucrări textuale subsintactic, sintactic și de discurs. Prelucrările semnalului vocal sunt doar amintite, fără a se insista asupra lor, pentru că fac obiectul unui curs dedicat (predat de prof. H.N.Teodorescu). Din vastul domeniu al lingvisticii computaţionale, se aprofundează probleme de analiză a discursului (teorii clasice ale discursului - teoria structurilor retorice și teoria centrelor, probleme de coeziune a textelor - anafora și rezoluția ei, teoria nervurilor, parsarea incrementală, ontologii lingvistice). Scopul cursului este familiarizarea studentului masterand cu terminologia domeniului și deprinderea competențelor care să-l facă capabil să analize și să proiecteze un sistem de interpretare automată a textelor.


Last update: 18 July 2000