info

Despre Universitaria

Scopul şi Obiectivele Consorţiului

Scopul constituirii Consortiului il reprezinta conlucrarea universitatilor partenere pentru ridicarea nivelului cercetarii stiintifice si a activitatii didactice, in vederea recunoasterii nationale si internationale a prestigiului acestora si a clasificarii lor in categoria universitatilor de referinta in Europa, initierea imbunatatirii cadrului legislativ al desfasurarii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare, precum si definirea unitara a programelor de studii universitare si a standardelor minime pentru acestea, ca si titlurilor si calificarilor dobandite in urma absolvirii lor.

Universitatile partenere coopereaza in vederea realizarii urmatoarelor obiective ale Consortiului:

a)      asigura utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane, precum si a patrimoniului propriu al    Consortiului;

b)      propune principiile de conlucrare si obiectivele strategice comune pentru toate institutiile din consortiu;

c)      promoveaza programele academice, respectiv proiecte comune de cercetare stiintifica;

d)     sustine masuri de consolidare si extindere a cercetarii stiintifice, a publicatiilor proprii evidentiate international si de accedere in categoria universitatilor de referinta din Europa;

e)      identifica domeniile de excelenta in cercetare, in vederea sustinerii logistice si financiare a centrelor si proiectelor de cercetare reuzultate din conjugarea resurselor institutiilor implicate;

f)       elaboreaza o strategie integrata de admitere si un ghid unic al studentului la nivelul Consortiului, in care sunt mentionate toate cursurile si specializarile pe care le poate urma,  pe baza acumularii si transferului de credite de studiu la oricare dintre universitatile partenere;

g)      elaboreaza norme de recomandare comune cu privire la modalitatea de sustinere si promovare a examenelor de licenta, disertatiilor de masterat si tezelor de doctorat;

h)      faciliteaza mobilitatea cadrelor didactice si a studentilor in interiorul Consortiului;

i)        promoveaza propuneri si solutii in vederea ameliorarii legislatiei si a reglementarilor invatamantului superior din  tara, a sporirii competitivitatii universitatilor romanesti si a relevantei sociale a acestora;

j)        sustine imbunatatirea si eficientizarea cadrului legislativ si logistic al educatiei permanente (Lifelong Learning);

k)      initiaza propuneri pentru stabilirea unitara a domeniilor si specializarilor invatamantului universitar de licenta, masterat si doctorat;

l)        initiaza propuneri pentru stabilirea standardelor minime pentru autorizarea si acreditarea programelor de studii;

m)    initiaza propuneri pentru denumirea calificarilor si tilurilor dobandite in urma absolvirii programelor de studii;

n)      coordoneaza eforturi comune in vederea imbunatatirii studiilor doctorale din Romania, astfel incat acestea sa aiba consecinte majore in cercetarea stiintifica si in cresterea competitivitatii si a prestigiului universitatilor romanesti;

o)      orienteaza denumirea si continutul programelor de master, pentru asigurarea convergentei procedurilor folosite de universitatile partenere in autorizarea acestor programe;

p)      promoveaza diversificarea, evaluarea si ierarhizarea universitatalor din Romania, cu finantare diferentiata, in vederea ameliorarii sistemului recunoasterii nationale a contributiilor si a valorilor stiintifice ala instututiilor de invatamant superior, corespunzator anvergurii competitive a fiecareia;

q)      realizeaza unele investitii comune in interesul si pentru explatarea lor de catre toate universitatile partenere;

r)       acorda burse si alte forme de sprijin material studentilor si altor membri ai comunitatii academice din cadrul universitatilor din Consortiu;

s)       sponsorizeaza actiuni si programe initiate de catre partenerii din Consortiu, precum si in favoarea unor organizatii stiintifice, culturale, umanitare sau religioase;

t)       orice alte obiective care sunt in concordanta cu scopul Consortiului mentionate mai sus.

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Consortiul poate initia si desfasura orice activitati pe care Consiliul de Administratie sau Presedintele sau le considera necesare.

Consortiul se poate asocia cu autoritati, institutii, societati comerciale, societati civile si organizatii constituite in acelasi scop sau intr-un scop conex sau care desfasoara programe, proiecte ori initiative compatibile cu scopul pentru care acesta a fost constituit, in conditiile legii.