Tehnologii Web

regulament intern

Reguli

  1. În mediul academic, relaţia dintre profesor şi student se bazează pe încredere. Studenţii trebuie să aibă încredere că deciziile luate de profesor(i) sunt cele mai potrivite privind structura, conţinutul, organizarea şi predarea materiei – i.e., curs, ore de laborator, consultaţii. De asemenea, profesorii vor avea încredere în faptul că exerciţiile, temele, testele şi/sau proiectele evaluate au drept autori studenţii examinaţi.

  2. Activităţi precum trişatul, plagiatul – inclusiv folosirea de (fragmente de) conţinut şi/sau de cod-sursă provenit din alte surse offline şi/sau online fără precizarea autorilor iniţiali ori încălcând licenţa de utilizare –, falsificarea rezultatelor, furnizarea de informaţii false, denigrarea, concurenţa neloială etc. conduc la erodarea acestei relaţii de încredere, subminând procesul educaţional. Ele reprezintă manifestarea unui comportament neacademic, fiind penalizate – după caz – de profesorul responsabil cu laboratorul, titularul disciplinei, conducerea facultăţii sau a universităţii pe baza regulamentelor în vigoare.

  3. Testele, temele şi proiectele evaluate trebuie să reprezinte activitatea specifică a studentului în cauză. Dacă anumite situaţii speciale necesită ajutor suplimentar oferit de terţe entităţi (inclusiv recurgerea la componente software şi/sau alte resurse Web), acest fapt va fi consemnat explicit, în scris. De asemenea, în cazul lucrului în echipă, fiecare membru al acesteia va specifica – într-un document scris semnat înmânat evaluatorului – contribuţia proprie. Nerespectarea acestor reguli conduce la penalizare.

  4. Orice întârziere în predarea unei teme obligatorii va avea ca rezultat aplicarea unei penalizări de 10% din punctajul rezultat în urma evaluării, pentru fiecare săptămână suplimentară.

  5. Necesităţi speciale (de exemplu, cazurile medicale) vizând desfăşurarea proceselor didactice, inclusiv cele referitoare la evaluare, pot fi solicitate pe baza unor acte oficiale, eventual fiind rezolvate de către titularul disciplinei sau de conducerea facultăţii.

  6. Utilizarea telefoanelor mobile ori a altor dispozitive potenţial producătoare de zgomot ori alte neplăceri este interzisă pe parcursul orelor de laborator sau curs, cu excepţia cazurilor speciale.

  7. Informaţiile solicitate de către membrii echipei disciplinei vor fi transmise de student prin mijloace electronice (e.g. e-mail) având obligatoriu "#web" ca prefix al subiectului mesajului. Sunt acceptate numai formatele textuale (text neformatat sau HTML). Alte conţinuturi se vor indica via URL-uri incluzând resurse disponibile public în formate deschise. Nerespectarea acestor prevederi are drept consecinţă ignorarea mesajului.

  8. Studenţii au obligaţia să consulte permanent informaţiile disponibile online privind obiectul "Tehnologii Web".

  9. Orice alte nelămuriri (inclusiv contestaţii sau critici), observaţii şi sugestii pot fi adresate personal în prezenţa colegilor. În cazul în care apar solicitări reprezentând punctul de vedere al majorităţii studenţilor, acestea vor fi exprimate prin intermediul reprezentantului de an. Interpelările anonime nu sunt luate în consideraţie.

A se consulta şi regulamentele UAIC privind activitatea didactică.