Tehnologii Web

proiecte practice

Aspecte generale

Criterii de evaluare

Cele mai importante aspecte pentru fiecare proiect în parte sunt:

Suplimentar, vor fi apreciate următoarele:

Bonus

La componenta S, pot fi acordate bonus-uri pentru fiecare dintre aspectele de mai jos:

Livrabile & calendar

Sursele proiectelor vor trebui să conţină exclusiv cod aflat sub incidenţa unei licenţe libere. Conţinutul pus la dispoziţie va respecta termenii stipulaţi de Creative Commons.

Fiecare echipă va livra resursele menţionate mai jos – toate obligatorii.

I: Cerinţe, interfaţa şi interacţiunea cu utilizatorul – 15% (săpt. #8)

  • Specificarea cerinţelor principale referitoare la funcţionalităţile esenţiale ale aplicaţiei şi la interacţiunea cu utilizatorul. Acestea vor fi incluse într-un raport în formatul Scholarly HTML disponibil pe situl Web dedicat proiectului ales. A se lua în consideraţie prevederile oferite de macheta IEEE System Requirements Specification Template:

  • Proiectarea şi implementarea interfeţei Web responsive ce va recurge la specificaţiile actuale HTML şi CSS. Vor fi oferite motivaţii asupra alegerii unei/unor anumite idei de design a interfeţei Web.

Aceste resurse vor fi disponibile la URL-ul aferent proiectului ales şi vor fi evaluate în regim on-line.

S: Arhitectura aplicaţiei Web şi soluţia completă – 85% (săpt. #17)

  • Prezentarea arhitecturii de ansamblu (e.g., de studiat Modelul C4), plus etapele intermediare ale dezvoltării proiectului.

  • Soluţia complet funcţională a proiectului ce va fi evaluată conform criteriilor enunţate anterior. Se vor oferi detalii privind structura (modelarea) datelor şi provenienţa lor – de exemplu, recurgerea la anumite servicii Web ori API-uri publice.

  • Se va furniza un film demonstrativ având durată de 3—5 minute, la calitate (U)HD.

  • Fiecare echipă va avea alocate maxim 20 de minute pentru susţinerea orală în sala de laborator a soluţiei Web dezvoltate. Toţi membrii echipei trebuie să fie prezenţi.

Restanţe

Alte detalii de interes vor fi furnizate la momentul oportun – pentru nelămuriri, poate fi contactată echipa disciplinei.