Tehnologii Web

proiecte practice

Aspecte generale

Cerinţe

Cele mai importante aspecte pentru fiecare proiect în parte sunt:

Suplimentar, vor fi apreciate următoarele:

Livrabile & calendar

Sursele proiectelor vor trebui să conţină exclusiv cod aflat sub incidenţa unei licenţe libere. Conţinutul pus la dispoziţie va respecta termenii stipulaţi de Creative Commons.

Fiecare echipă va livra următoarele resurse – toate obligatorii –, conform fiecărei propuneri de proiect.

Fiecare echipă va avea alocate maxim 10 minute pentru susţinerea orală a soluţiei Web dezvoltate.

P: Prototip al interfeţei Web (săptămâna #5) – 10%

 • Specificarea cerinţelor principale:

  • pentru proiectele din clasa B: minimal, cele referitoare la funcţionalităţile esenţiale ale aplicaţiei;

  • pentru proiectele din clasa M: suplimentar, cele privind interacţiunea cu utilizatorul.

 • Proiectarea şi implementarea interfeţei Web responsive ce va recurge la HTML5 şi CSS3. Vor fi oferite motivaţii asupra alegerii unei/unor anumite idei de design.

A: Arhitectura aplicaţiei Web (săptămâna #9) – 20%

 • Prezentarea arhitecturii de ansamblu (e.g., via diagrame UML), plus etapele intermediare ale dezvoltării proiectului.

 • Pentru proiectele din categoria M: adiţional, consideraţii preliminare privind structura (modelarea) datelor şi provenienţa lor – de exemplu, recurgerea la anumite servicii Web ori API-uri publice.

S: Soluţia completă (în sesiune) – 50%

 • Soluţia complet funcţională a proiectului ce va fi evaluată conform criteriilor enunţate anterior.

 • Un raport în formatul Scholarly HTML disponibil public pe situl Web al echipei (e.g., blog, wiki) care descrie detaliile care vizează progresul proiectului. Conţinuturile multimedia aferente, dacă există, vor putea fi distribuite on-line sub formă de prezentare ori film. Minimal, vor fi asociate tag-urile project, infoiasi, web. De asemenea, se va detalia maniera de folosire a sistemului de management al codului-sursă ales.

 • Ghidul de utilizare a aplicaţiei dezvoltate – disponibil ca document HTML5, recurgând la formatul Scholarly HTML.

 • Pentru proiectele din clasa M se va furniza un film demonstrativ având durată de 3—5 minute, la calitate HD.

Restanţe

Alte detalii de interes vor fi furnizate la momentul oportun – pentru nelămuriri, poate fi contactată echipa disciplinei.