Tehnologii Web

filmul desfăşurării materiei

🌱 Anti-plictis Web: Stagii pe Bune 2023, CodeWars, CodinGame, Screeps, Code Golf, Elevator Saga, Exercism.

Resursele disponibile complementează şi nu substituie prezenţa la cursuri şi laboratoare – a se consulta orarul. Se recomandă studierea – minim o dată – a prezentărilor + exemplelor aferente înainte şi după orele de curs.

Filmul desfăşurării materiei este prezentat mai jos.

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Supliment Web

Săptămâna 3

Săptămâna 4

Săptămâna 5

Săptămâna 6

Săptămâna 7

Săptămâna 8

Săptămâna 9

Supliment Web

Săptămâna 10

Săptămâna 11

Săptămâna 12

Săptămâna 13

Săptămâna 14

Remarci