Full-Stack Web Development

Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu JavaScript

Descriere

Subiecte abordate

Pe parcursul orelor de curs şi/sau laborator, vor fi prezentate:

 1. Arhitectura aplicaţiilor Web complexe

 2. Limbajul de programare ECMAScript (JavaScript). Aspecte esenţiale

 3. Limbajul de programare ECMAScript. Aspecte moderne: de la ES6 la ES10

 4. JavaScript la nivel de server. Dezvoltarea de aplicaţii Web cu Node.js

 5. Ingineria dezvoltării aplicaţiilor JavaScript la nivel de server. Studii de caz

 6. Arhitectura navigatorului Web

 7. JavaScript în navigatorul Web. De la DOM la transfer asincron via XMLHttpRequest/Fetch

 8. Ingineria dezvoltării aplicaţiilor JavaScript la nivel de client. Studii de caz

 9. Suita de tehnologii HTML5. De la grafică raster 2D (<canvas>), grafică vectorială (SVG) şi grafică 3D (WebGL, WebXR) la aspecte (mai avansate) privind CSS şi design Web responsiv

 10. API-uri JavaScript în contextul HTML5 – e.g., WebSocket, WebWorker, localStorage, IndexedDB, MediaStream, WebAudio, WebRTC etc.

 11. Performanţa aplicaţiilor Web. De la ES la WebAssembly (WASM)

 12. (Re)găsirea resurselor Web. De la motoare de căutare şi SEO la date structurate via micro-date specificate cu modelul schema.org

Mod de examinare

Promovarea disciplinei constă în:

Punctajul final este calculat astfel: PF = P * 0.7 + T * 0.3 + E * 0.1

Pentru a promova, fiecare student trebuie să obţină minim 5 puncte pentru fiecare dintre componentele P şi E obligatorii.

Resurse bibliografice

Multe alte resurse de interes vor fi disponibile pe parcursul desfăşurării materiei.

Echipa disciplinei