Dezvoltarea aplicaţiilor Web
la nivel de client

proiecte practice

Aspecte generale

Cerinţe

Cele mai importante aspecte pentru fiecare proiect în parte sunt:

Suplimentar, vor putea fi punctate:

Livrabile & calendar

Sursele proiectelor vor trebui să conţină exclusiv cod aflat sub incidenţa unei licenţe libere. Conţinutul pus la dispoziţie va respecta termenii stipulaţi de Creative Commons.

Fiecare echipă va livra următoarele resurse – toate obligatorii –, conform fiecărei propuneri de proiect.

Vor fi alocate maxim 10 minute pentru susţinere.

P: Prototip al interfeţei Web (săptămâna #5) – 10%

A: Arhitectura aplicaţiei Web (săptămâna #10) – 20%

S: Soluţia completă (în sesiune) – 50%

Restanţe

Alte detalii de interes vor fi furnizate la momentul oportun – pentru nelămuriri, poate fi contactată echipa disciplinei.