Dezvoltarea aplicaţiilor Web
la nivel de client

prezentările aferente cursului

Resursele disponibile complementează şi nu substituie prezenţa la cursuri şi laboratoare. Filmul desfăşurării materiei – conform orarului – este prezentat mai jos.

Săptămâna 1

Săptămâna 2

Săptămâna 3

Remarci