Anca Ignat 
             Calcul Numeric (en)
   2019-2020
                                                                                                                                                                                         Home


Regulament

Curs :  1, 2,  3,  4,  5 (exemple LU),  6 (exemple QR),  7 (exemple metode iterative),  8 (exemple valori proprii), 

             9 (metoda QR valori proprii),  10 (interpolare 1),  11 (exemple interpolare 2),  12,  13 , toate la un loc

Laborator 

Note

Examene   :  9 mai 2020 (primele 10 cursuri) NU
                     16 mai 2020 - termen limita pentru trimiterea referatelor
 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i2Ir5O1SlYwrsnj69woV55-pSg-Dtv1fTmZSEX8UHhc/edit?usp=sharing)
 

Contestaţii: 

Consultații:  miercuri, 16-18, C-307 sau prin email  

Grup Facebook
  

Regulament - 2019-2020

                Laborator

 • evaluarea este de tip oral;
 • cel puțin 5 prezențe; 
 • anumite cerințe legate de temele de laborator pot fi formulate (doar) oral, în cadrul orelor de laborator;
 • se poate lucra în echipe de maxim 2 persoane; componența echipelor trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul semestrului;
 • pentru cei care prezintă temele până la termenul limită perecizat la fiecare temă, punctajul maxim ce poate fi obținut este punctajul afișat pentru fiecare temă;
 • după termenul limită, temele restante vor fi punctate cu penalizare de 50% din punctajul temei prezentate;
 • temele restante vor fi prezentate în săptămâna 25 mai 2020 - 29 mai 2020;
 • la sfârșitul semestrului fiecare echipă/student va trimite un e-mail la adresa numericalcalculus2019@gmail.com având atașată arhiva cu temele de laborator prezentate pe parcursul semestrului (doar fișierele sursă); subiectul mesajului: [CN] numele autorilor și grupa; netrimiterea arhivei la sfârșitul semestrului se penalizează prin înjumătățirea punctajului obținut la final;
 • NU se notează temele trimise  prin e-mail dar neprezentate profesorului;
 • tentativele de fraudă se pedepsesc (la prima abatere punctajul temei fraudate se scade din punctajul destinației și eventual al sursei”, la a doua abatere punctajul la laborator devine -600 puncte, fără posibilitate de îmbunătățire);
 • pentru implementări deosebite se pot acorda bonusuri;
 • pentru echivalarea punctajelor din anii precedenți vă rog să contactați titularul disciplinei în primele 2 săptămâni de școală (ancai_fii@yahoo.ro);
 • pentru schimbarea grupei de laborator trebuie sa aveți un motiv foarte bine întemeiat, să aveți acordul titularului disciplinei și al persoanei care ține laboratorul la grupa de destinație; schimbarea grupei se face o singură dată, în primele 2 săptămâni de școală;

       Test scris NU

 • teză scrisă cu 3 sau 4 exerciții din materia predată, ˝cu cursurile pe masă˝ (nu este permisă documentația pe suport electronic) - 1 oră
 • teza scrisă este notată între 1 și 10
 • teza va avea loc:
  •  în perioada 9 mai 2020 - 23 mai 2020 - din primele 10 cursuri
  •  pentru cei care nu obţin punctaj de promovare sau pentru mărirea notei: în săptămâna 25 mai 2020 - 31 mai 2020 - din toate cursurile
            Referat:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i2Ir5O1SlYwrsnj69woV55-pSg-Dtv1fTmZSEX8UHhc/edit?usp=sharing

                                Calculul punctajului / notei  final(e)

                       Punctaj final = punctaj laborator + 43*nota test scris

        Promovează disciplina acei studenți care au:

        - nota la (testul scris) referat  ≥  3 

                și

        - punctajul final ≥  400

  Nota finală se calculează aplicând ”curba  lui Gauss”  punctajelor finale .

Sus


Teme de laborator - 2019-2020

0.  Se acordă un bonus de maxim  5 pt.  pentru orice interfață grafică. Se acordă un bonus de maxim  5 pt.  pentru orice temă prezentată cu cel puțin o săptămână mai devreme decât termenul limită.

1. Precizia maşină, neasociativitatea operațiilor elementare, algoritmul celor 4 ruşi de inmultire a matricelor boolene (Tema 1)

Punctaj: 50 pt.  

Termen limită: săptămâna  9 martie 2020 - 14 martie 2020

2.  Rezolvarea sistemelor liniare - descompunere LU  (Tema 2)

Punctaj: 50 pt.  

Termen limită: săptămâna  16 martie 2020 - 21 martie 2020

Biblioteci CN: C# , Java , Python, C/C++ . (Aici găsiți o listă de biblioteci de CN)

3.   Matrice rare - schema de stocare rară, operații elementare (Tema 3)

             Matrice  rare:   a.txt, b.txt, aplusb.txt, aorib.txt  

 Punctaj:  65 pt.  

Termen limită:   săptămână  13 aprilie 2020 - 19 aprilie  2020

4.   Rezolvarea sistemelor liniare mari (Tema 4) 

     Sisteme liniare  rare:  (a_1.txt, b_1.txt), (a_2.txt, b_2.txt),(a_3.txt, b_3.txt),(a_4.txt, b_4.txt),(a_5.txt, b_5.txt)

Punctaj: 45 pt. 

 Termen limită: săptămână  13 aprilie 2020 - 19 aprilie  2020

5. Aproximarea valorilor şi vectorilor proprii, descompunerea după valori singulare (SVD)  (Tema 5)

     Matrice rare simetrice:  a_300.txt,  a_500.txt,  a_1000.txt, a_1500.txt, a_2020.txt

Punctaj: 65 pt. 

        Termen limită: săptămâna 4 mai 2020 -  9 mai 2020

6.  Interpolare numerică  (Tema 6)

Punctaj: 50 pt.  

         Termen limită: săptămâna 11 mai 2020 -  16 mai 2020

7.  Aproximarea rădăcinilor  polinoamelor (Tema 7)  

Punctaj: 50 pt. 

     Termen limită: săptămâna 18 mai 2020 -  23 mai 2020 

8.  Minimizarea funcțiilor (Tema 8)

Punctaj: 45 pt. 

          Termen limită: săptămâna 18 mai 2020 -  23 mai 2020

     Link-uri utile: online matrix calculator

Sus