Anca Ignat 
             Calcul Numeric (en)
         2018-2019
                                                                                                                                                                                         Home


Regulament

Curs :  1 (imagini), 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13

Laborator 

Note

Examene   :  11 mai 2019, 14:00 - programarea pe ore si sali se poate consulta aici
                     (rezolvarea sub. 3 de la testul scris din 11 mai propusa de Cristi Vintur)
                     23 mai 2019, 12:00 - 14:00 - C112 - consultatii pentru examen
                               28 mai 2018, 18:00 - C2 -  restante si mariri de nota (nota finala la test va fi maximul dintre cele 2 note)
Contestaţii:  Miercuri, 15 mai, 16:00-17:30 - C-307 (nu rezolv contesta
ţii prin e-mail)
                       Joi, 30 mai, 12:00-13:30 - C-307

Consultații:  C-307 sau prin email  

Grup Facebook
  

Regulament - 2018-2019

                Laborator

 • evaluarea este de tip oral;
 • cel puțin 5 prezențe; 
 • anumite cerințe legate de temele de laborator pot fi formulate (doar) oral, în cadrul orelor de laborator;
 • se poate lucra în echipe de maxim 2 persoane; componența echipelor trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul semestrului;
 • pentru cei care prezintă temele până la termenul limită perecizat la fiecare temă, punctajul maxim ce poate fi obținut este punctajul afișat pentru fiecare temă;
 • după termenul limită, temele restante vor fi punctate cu penalizare de 50% din punctajul temei prezentate;
 • temele restante vor fi prezentate în săptămâna 27 mai 2019 - 31 mai 2019;
 • la sfârșitul semestrului fiecare echipă/student va trimite un e-mail la adresa numericalcalculus2019@gmail.com având atașată arhiva cu temele de laborator prezentate pe parcursul semestrului (doar fișierele sursă); subiectul mesajului: [CN] numele autorilor și grupa; netrimiterea arhivei la sfârșitul semestrului se penalizează prin înjumătățirea punctajului obținut la final;
 • NU se notează temele trimise  prin e-mail dar neprezentate profesorului;
 • tentativele de fraudă se pedepsesc (la prima abatere punctajul temei fraudate se scade din punctajul destinației și eventual al sursei”, la a doua abatere punctajul la laborator devine -600 puncte, fără posibilitate de îmbunătățire);
 • pentru implementări deosebite se pot acorda bonusuri;
 • pentru echivalarea punctajelor din anii precedenți vă rog să contactați titularul disciplinei în primele 2 săptămâni de școală;
 • pentru schimbarea grupei de laborator trebuie sa aveți un motiv foarte bine întemeiat, să aveți acordul titularului disciplinei și al persoanei care ține laboratorul la grupa de destinație; schimbarea grupei se face o singură dată, în primele 2 săptămâni de școală;

       Test scris

 • teză scrisă cu 3 sau 4 exerciții din materia predată, ˝cu cursurile pe masă˝ (nu este permisă documentația pe suport electronic) - 1 oră
 • teza scrisă este notată între 1 și 10
 • teza va avea loc:
  •  în săptămâna a 12-a sau a 13-a (13 mai - 25 mai 2019) - din primele 10 cursuri
  •  pentru cei care nu obţin punctaj de promovare sau pentru mărirea notei: în săptămâna a 14-a (27 mai - 2 iunie 2019) - din toate cursurile

                                Calculul punctajului / notei  final(e)

                       Punctaj final = punctaj laborator + 42*nota test scris

        Promovează disciplina acei studenți care au:

        - nota la testul scris ≥  3 

                și

        - punctajul final ≥  400

  Nota finală se calculează aplicând ”curba  lui Gauss”  punctajelor finale .

Sus


Teme de laborator - 2018-2019

0.  Se acordă un bonus de maxim  5 pt.  pentru orice interfață grafică. Se acordă un bonus de maxim  5 pt.  pentru orice temă prezentată cu cel puțin o săptămână mai devreme decât termenul limită.

1. Precizia maşină, neasociativitatea operațiilor elementare, aproximarea funcției sinus (Tema 1)

Punctaj: 45 pt.  

Termen limită: săptămâna  11 martie 2019 - 15 martie 2019

2.  Rezolvarea sistemelor liniare - descompunere LU  (Tema 2)

Punctaj: 50 pt.  

Termen limită: săptămâna  25 martie 2019 - 29 martie 2019

Biblioteci CN: C# , Java , Python, C/C++ . (Aici găsiți o listă de biblioteci de CN)

3.   Matrice rare - schema de stocare rară, operații elementare (Tema 3)

              Matrice  rare:   a.txt, b.txt, aplusb.txt, aorib.txt  

Punctaj:  65 pt.  

Termen limită:   săptămână  15 aprilie 2019 - 19 aprilie  2019

4.  Rezolvarea sistemelor liniare mari (Tema 4) 

     Matrice  rare:   m_rar_2019_1.txtm_rar_2019_2.txtm_rar_2019_3.txtm_rar_2019_4.txtm_rar_2019_5.txt

Punctaj: 45 pt. 

Termen limită: săptămână  15 aprilie 2019 - 19 aprilie  2019

5. Aproximarea valorilor şi vectorilor proprii, descompunerea după valori singulare (SVD)  (Tema 5)

     Matrice rare simetrice: m_rar_sim_2019_500.txt, m_rar_sim_2019_1000.txt, m_rar_sim_2019_1500.txt, m_rar_sim_2019_2019.txt

Punctaj: 60 pt. 

        Termen limită: săptămâna 22 aprlie 2019 -  26 aprilie 2019

6.  Aproximarea rădăcinilor  polinoamelor (Tema 6)  

Punctaj: 50 pt. 

Termen limită: săptămâna 6 mai 2019 -  10 mai 2019

7.  Interpolare numerică  (Tema 7)

Punctaj: 55 pt.  

         Termen limită: săptămâna 13 mai 2019 -  17 mai 2019

8.  Minimizarea funcțiilor (Tema 8)

Punctaj: 45 pt. 

          Termen limită: săptămâna 20 mai 2019 -  24 mai 2019

     Link-uri utile: online matrix calculator

Sus