PrivateSky | Proiect

Proiect

P

rincipalul obiectiv al proiectului PrivateSky îl constituie transferul de cunoștințe rezultate în urma activității de cercetare desfășurate în cadrul Facultății de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) către industria de IT.

Ideea nou introdusă de acest proiect este concretizată prin utilizarea unei arhitecturi Cloud inovative bazată pe coreografii executabile în crearea de noi tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software în cloud.

Grupul de cercetare în domeniul Cloud Computing din UAIC a obținut și validat prin publicațiile științifice din ultimii ani rezultate noi în zona utilizării coreografiilor executabile pentru aspecte legate de integrarea software și confidențialitatea datelor stocate și prelucrate în cloud.

Obiectivul proiectului este atins prin dezvoltarea unei platforme de tip PaaS (Platform as a Service), numită PrivateSky, în colaborare cu companii mici și mijlocii, dezvoltatoare de software, interesate să utilizeze tehnologiile propuse. Pe tot parcursul desfășurării proiectului se va lucra în echipe mixte cercetători UAIC – specialiști din companii, pentru crearea unui “ecosistem” care să vină în întâmpinarea nevoilor pieței.

Platforma PrivateSky va fi utilizată de către companiile partenere în proiect pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală de produse și servicii. Acest lucru le va permite lansarea de produse inovative pe noi piețe sau pentru conversia/integrarea aplicațiilor on-premise către/cu aplicații cloud.

De asemenea, codul sursă PrivateSky va fi licențiat în regim open-source, oferind astfel deschiderea utilizării tehnologiilor inovative dezvoltate în proiect și de către alte companii interesate.