Adrian Zălinescu

Conferenţiar
Facultatea de Informatică
Universitatea "Alexandru I. Cuza"

birou: C307, e-mail: adrian dot zalinescu at info dot uaic dot ro

Anul universitar 2023-2024

Orar

Matematică
Anul I, sem. I
Probabilităţi şi statistică
Anul I, sem. II
Programare și modelare probabilistă
Anul III, sem. I