Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Logo

Universitatea din Bucuresti

 

 

Conferința Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria

(CSDCU-MIF2020)

Ediția a III-a, 2020 – online

organizată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

22-24 octombrie 2020

 

Scopul conferinței

În tradiția precedentelor ediții organizate de Consorțiul Universitaria, intenționăm ca și cea din acest an să fie o conferință-școală, de schimb de experiență și creștere a nivelului tezelor doctorale.

În premieră față de evenimentele precedente din această serie, pentru a oferi doctoranzilor exemple de cercetări doctorale de performanță, în această ediție, prezentările pe fiecare dintre cele 3 domenii vor începe cu o secțiune de expuneri invitate, în care, pentru fiecare domeniu, fiecare universitate din Consorțiu va adresa invitația de a conferenția către un postdoctorand propriu care și-a susținut teza cu rezultate deosebite pe parcursul anului universitar 2019-2020.

Această secțiune va fi urmată de prezentări ale studenților aflați într-un stadiu intermediar – de cercetare, ori final – de redactare a tezei, care să primească comentarii și critici din partea asistenței asupra evoluției cercetării lor și asupra rezultatelor obținute. Dorim ca și în această ediție, prin expunerile pe care le vor face, doctoranzii să-și exerseze inclusiv capacitatea de a se informa și de a-și raporta rezultatele proprii prin comparare cu nivelul atins în cercetarea mondială în nișa lor de investigație științifică.

În fine, ultima secțiune va fi dedicată studenților doctoranzi aflați la începutul studiilor doctorale, imediat după înscrierea din septembrie sau aflați la sfârșitul primului an, oferindu-le posibilitatea de a obține feedback din partea audienței în legătură cu temele de cercetare doctorală alese.

Ghid de depunere

Toate propunerile trebuie să fie originale.

Instrucțiuni de editare a textului rezumatului

  • rezumatul se va redacta într-una din limbile română sau engleză, pe maximum două pagini A4, dintre care una dedicată bibliografiei;

  • titlul lucrării va fi centrat, cu litere majuscule, bold, Times New Roman, corp 11;

  • prenumele urmat de numele fiecărui autor, unul după altul, cu indici la detaliile de afiliere: centrat, în Times New Roman, corp 11 (pentru a marca tandemul doctorand-îndrumător în această conferință-școală și a responsabiliza îndrumătorul asupra conținutului prezentării, recomandăm ca profesorul conducător de doctorat să fie coautor al comunicării, caz în care găsim firească plasarea lui în poziția finală a listei de autori);

  • informații de afiliere, indexate, după nume: școala doctorală (de exemplu: Școala Doctorală a Facultății de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și adresa de e-mail, în Times New Roman, corp 10;

  • textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, corp 11. Structura recomandată este următoarea: Motivația cercetării, Metodologia, Rezultate și comparații cu state-of-the-art, Concluzii, Bibliografie;

  • nu numerotați paginile; trimiteți rezumatele în format pdf, după editare în LaTex sau Word, conform template-ului https://profs.info.uaic.ro/~daniela.gifu/CSDCU-MIF2020/template%20CSDCU-MIF2020.docx.

Secțiune

CSDCU-MIF2020 vizează două tipuri de prezentări:

– Elaborarea tezei de doctorat

– Noi (2020) Propuneri de teză de doctorat

Locul de desfășurare

Conferința se va desfășura online, linkul de invitare fiind primit în preajma zilei de 22 octombrie.