Mobilități Erasmus+ de studiu de lungă durată 2024-2025


NEW: Rezultate selecție
Întâlnirea informativă cu studenții selectați va avea loc în data de 25 martie 2024, orele 10:00, în sala de consiliu a Facultăţii de Informatică.


Un candidat poate concura pentru mai multe mobilități, dar poate fi selecționat pentru o singură mobilitate. În acest caz, ordinea preferințelor candidatului în ceea ce privește partenerii propuși trebuie precizată explicit în scrisoarea de motivație, iar planurile de studiu și atestatele de limbă trebuie depuse pentru fiecare partener.

Studenții care au beneficiat deja de o mobilitate pot candida din nou, în anumite condiții (a se vedea anunțul privind selecția).

Documente privind mobilitățile:

Pentru a oferi studenților posibilități suplimentare de informare, se va organiza o întâlnire în acest sens (a se vedea mai jos), la care vor participa și reprezentanți ai Serviciului Relaţii Internaţionale al universității. La întâlnire sunt invitați să participe și studenții interesați de alte tipuri de mobilități (de exemplu de practică).

Date importante (mai multe detalii se găsesc în anunțul oficial):


Orice eventuale modificări în desfășurarea procesului de selecție vor fi anunțate prin intermediul acestei pagini, deci se recomandă celor interesați consultarea sa periodică. De asemenea, pot apărea schimbări și în ceea ce privește acordurile bilaterale care permit efectuarea de mobilități, deci consultați în mod periodic și lista partenerilor.

Coordonator Erasmus+,
Lect. dr. Vlad Rădulescu